Mjete cilësore me Çmime
konkurruese!

Ne jemi të fokusuar në përmirësimin e vazhdueshëm të gamës
së produkteve ekzistuese dhe në krijimin e produkteve të reja,
të cilat tejkalojnë tendencat e tregut dhe përmbushin nevojat e kleintëve tanë.

BEGLAT FF GROUP mbulojnë nevojat si të profesionistëve,
ashtu edhe të përdoruesve BV (Bëje-Vetë) të cilëve u pëlqen të riparojnë,
duke u ofruar qëndrueshmëri dhe besueshmëri në rezultatet e punës kundrejt çmimeve më të leverdisshme.

Kjo seri veglash komercialisht e suksesshme, e një marke më se të njohur, përfshin një gamë të gjerë:
Veglash dore, pajisje sigurie dhe mjete mbërthyese
Seria e VEGLATE FF GROUP është unike për sa i përket:
  • cilësisë, fortësisë dhe besueshmërisë
  • dizajnit dhe paketimit modern
  • çmimeve konkurruese
  • gamës së produkteve me shitje të shpejtë

Ne prodhojmë

Ne fitojmë vazhdimisht besimin e miliona klientëve nëpërmjet cilësisë më të lartë dhe teknologjisë inovative VEGLAt FF GROUP prodhohen në fabrikat më prestigjoze dhe i nënhstrohen kontrolleve të cilësisë tepër të përpikta.

Ne projektojmë gjithçka nga fillimi dhe prodhojmë duke përdorur në mënyrë ekskluzive kallëpet tona.
Këto procese të avancuara të prodhimit kryhen duek përdorur materialet bazë më të mira,
duke ofruar gjithmonë rezultate të shkëlqyera

UPërdorimi i standardeve ndërkombëtare më të larta në të gjitha nivelet e prodhimit, së bashku me ndërtesat moderne, pajisjet teknologjike më të reja dhe inxhinierët e trajnuar më së miri, proceset tona të prodhimit garantojnë produkte përfundimtare të cilësisë më të lartlë.

Në kërkim të përsosmërisë

Veglat FF GROUP prodhohen në bazë të proceseve të kontrolluara nga softuerët më të rinj
dhe më të avancuar, duke garantuar përpunimin optimal, termik dhe mekanik
të sipërfaqes së materialeve bazë (lëndës së parë).

Përzgjedhje e materialeve bazë (lëndës së parë):

  • Ne përdorim materiale bazë të një cilësie të garantuar,
    duke e marrë atë vetëm nga furnizues të çertifikuar
  • Ne zgjedhim matwrialet bazë më të përshtatshme për çdo vegël
  • Ne importojmë materiale bazë për vegla të posaçme

g1

g2

g3

g4

Dizajni dhe Paketimi

Në lidhje me dizajnin e paketimit është ne fokusohemi tek nxjerrja në pah e karakteristikave unike të çdo produkti, duek ndihmuar kështu përdoruesit përfundimtarë të identifikojnë shpejt dhe lehtë veglën e përshtatshme për nevojat e tyre

Në tejkalimin e standardeve të tregut në lidhje me dizajnin dhe diferencimit, qëllimi ynë është të zhvillojmë linja të reja me vegla ergonomike, teksa vazhdojmë të përmirësojmë produktet tona ekzistuese falë teknologjive të reja që kemi vazhdimisht në dispozicion. Departamenti ynë i dizajnit është tejet i përkushtuar ndaj evolucionin serive të veglave tona dhe paketimit të tyre, gjë që çon në rritje të shitjeve në norma shumë të larta se standarded aktuale të tregut.

packaging

Quality and Certifications

Produktet tona projektohen dhe prodhohen sipas standardeve më strikte të cilësisë me qëllim që të garantojnë sigurinë personale optimale dhe komfortin e përdoruesve

Cilësia e veglave tona përmbush standardet e parashikuara nga ligjet Evropiane.
Veglat me shenjën VDE garantojnë sigurinë e përdoruesve edhe gjatë punës me voltazh të lartë.

2020

REJA

PRODUKTEVE

KATALOGU

MË SHUMË